<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1.09.2006

5 Yorum:

At 10/1/06 10:51, Blogger Pitircik ...

Herkesin bayrami kutlu olsun!! Bu guzel bayram guzelliklere vesile olsun...
Sevgiler

 
At 10/1/06 12:37, Blogger tuhfe ...

Sizlerinde bayrami kutlu olsun.

 
At 10/1/06 15:49, Blogger ceren ...

herkesin bayramini en icten dileklerimle kutlarim.Hersey gonlunuzce olsun
Sevgiler...

 
At 12/1/06 12:48, Blogger yemekvebiz ...

gurbette her ne kadar bayram tadini alamadan gunler gecsede,yinede gonlunuzce gecsin kurban bayramimiz.
Ohio'ya selamlar Texas'dan

Zeynep

 
At 17/2/17 16:49, Blogger Halı Yıkama ...

Halı Yıkama hizmeti arayan hanımlar için bu siteyi incelemenizi öneririm.
Halı Yıkama
Halı Yıkama Fiyatları

 

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa

Hit Counter