<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.15.2005

Bizim Kızlar Toplandık


Ramazan başladığından bu yana en çok aldığım sorulardan bir tanesi Amerika'da Ramazan'ın nasıl geçtiği idi.

Türkiye'deki gibi bir ortamın bulunmadığı gerçek ama buralarda da iftar sofralarımız oluyor. Bugün ilk iftar toplantımızı yaptık. Arkadaşımız çok güzel bir sofra hazırlamıştı. Bu güzel yemeklerin tariflerini ilerleyen günlerde yayınlayacağız.

2 Yorum:

At 15/10/05 16:32, Blogger Nazan ...

Iftar gecesine katilan butun arkadaslara cok tesekkurler.Icten ve sicacik sohbetler sahura, sabahin ilk isiklarina kadar devam etti. Iftar sofrasinda gorunen eksili corba tarifi en yakin zamanda geliyor arkadaslar..

 
At 16/10/05 00:25, Blogger Pitircik ...

Ozenle hazirlamis bir sofra, leziz yemekler ve tabii ki tatli sohbetler ozledigimiz Ramazan havasini bu uzak ellerde yasatti bizlere...Hazirlayan ve katilan butun arkadaslara cok tesekkurler! Devami gelsin arkadaslar:)

 

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa

Hit Counter