<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.09.2005

Püf Noktası

Yemek yaparken, özellikle doğradığınız soğanın ve sarımsağın kokusunun elinize bulaşmasından siz de şikayetçi misiniz?

Soğanı ve sarımsağı doğradıktan sonra parmaklarınızı paslanmaz çeliğe sürerseniz parmaklarınızdaki kokunun bir süre sonra geçtiğini göreceksiniz. Bu iş için bıçağın yan yüzünü ya da paslanmaz çelik bir tencereyi kullanabilirsiniz.

1 Yorum:

At 11/10/05 01:34, Anonymous edanur ...

sarimsak kokusuna dayanamiyorum, koku gunlerce ellerimden gitmiyor. Hemen deneyecegim onerinizi. Tesekkurler.

 

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa

Hit Counter