<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17384783\x26blogName\x3dMutfaktakiler:+Bug%C3%BCn+ne+pi%C5%9Firdik?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mutfaktakiler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mutfaktakiler.blogspot.com/\x26vt\x3d8829638997459478945', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.03.2005

Püf noktası

Sebzeleri pişirirken mümkün olan en kısık ateşte pişirin. Kendi suyunu yemeğe veren sebze gayet hafif ve lezzetli oluyor.

Düne kadar, içine pirinç koyduğum sebze yemeklerine ve patlıcana su ekleme ihtiyacı duyardım. Ocağı yeteri kadar kıstığımda onlar da ekstra su istemediler.

Bir uyarı, pişme süresi uzun olacağı için sebze yemeğini son dakikaya bırakmamakta fayda var.

2 Yorum:

At 5/10/05 09:18, Anonymous hakan ...

hayatimda gordugum en lezzetli gorunume sahip site, umarim evlere paket yapiyorsunuzdur ;-)

 
At 1/11/07 13:08, Anonymous Adsız ...

en sevmediğim yemektir hiç beğenmedim size benden tavsiye bu yemeği denemeyin..

 

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa

Hit Counter